Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D Sp. z o.o.

Nota prawna


Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D Sp. z o.o.
Dane rejestrowe:
Spółka wpisana do Rejestru w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 
KRS: 0000343029,  
REGON: 241393412,  
NIP: 639-19-71-158  
Konto:
ING Bank Śląski Oddział w Raciborzu,                                                                                                   
Konto IBAN 24 1050 1328 1000 0090 7103 1513 
Dane teleadresowe:
Biuro Usług Księgowych i Audytorskich  W&D Sp. z o.o.                                                                     
ul. Dr J. Rogera 4 
47-400 Racibórz 
tel. 32 415-40-33 
fax. 32 415-40-33 wew. 24 
www.bukia.eu; e-mail: biuro@bukia.eu 
Zawartość
Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny.  Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Cennik”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis i koszt świadczonych usług następuje wyłącznie w zawieranej umowie o świadczenie usług.
Prawa autorskie
Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność Spółki lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.