Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D Sp. z o.o.

Dotacje

 
W ramach usług świadczonych w zakresie dotacji unijnych oferujemy naszym klientom usługi w zakresie kompleksowego doradztwa oraz opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.  

W szczególności zapewniamy wsparcie na następujących etapach: 
  • analiza możliwości i wybór źródeł finansowania inwestycji w ramach Funduszy Unijnych,  
  • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej,  
  • pomoc w pozyskaniu kapitału zewnętrznego, 
  • rozliczanie projektów unijnych.  
Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy Klient i inwestycja wymaga szczególnego oraz indywidualnego traktowania. Nasze biuro w sposób elastyczny dopasuje warunki współpracy, tak aby osiągnąć wspólny sukces. Usługi nasze cechuje: 
  • profesjonalizm 
Zapewniamy najwyższej jakości usługę dzięki profesjonalnemu zespołowi uzupełniającemu się pod względem umiejętności i cech osobowościowych. Dzięki takiemu podejściu na każdym etapie projektu oferujemy najwyższą jakość obsługi.  
  • success fee 
Zdecydowana większość naszego wynagrodzenia wypłacana jest dopiero po zakończonym sukcesem procesie wnioskowania o środki unijne. Gwarantujemy pozytywną ocenę wniosku pod względem formalnym - w przeciwnym razie zwracamy Państwu pieniądze. 
  • szacunek dla czasu naszych klientów  
Bierzemy odpowiedzialność za poprawne skompletowanie i opracowanie wniosku. W wielu przypadkach możemy współuczestniczyć przy formułowaniu koncepcji inwestycji co pozwoli na skrócenie czasu opracowania dokumentacji i kompletowania wymaganych załączników do wniosku. 
  • poufność 
Gwarantujemy dochowania wszelkich powierzonych przez naszych Klientów tajemnic handlowych. 
  • elastyczność 
Oferujemy różne warianty współpracy. Możemy współuczestniczyć w projektach w sposób kompleksowy: od momentu koncepcji, poprzez wnioskowanie, realizację, aż do momentu rozliczenia i otrzymania dofinansowania. Możemy również uczestniczyć w poszczególnych etapach na przykład w samym rozliczeniu inwestycji.  

 Państwa sukces jest naszym sukcesem!