Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D Sp. z o.o.

Doradztwo

I. Doradztwo podatkowe
W sferze usług doradztwa podatkowego proponujemy naszym klientom: 
 1. bieżące usługi doradcze dla klientów, z którymi nasza Spółka zawarła umowy o prowadzenia księgowości. 
 2. poszerzony zakres usług doradztwa podatkowego realizowany na podstawie odrębnych umów, w ramach którego proponujemy między innymi:  
  • konsultacje i porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,  
  • sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych naszych Zleceniodawców,  
  • sporządzanie wniosków interpretacyjnych kierowanych do Biura Informacji Podatkowej,  
  • analizę możliwości optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa Klienta,  
  • reprezentację Klienta w postępowaniach podatkowych toczących się przed organami podatkowymi (US, IS), w tym przygotowanie stosownej korespondencji oraz pism odwoławczych.

II. Doradztwo gospodarcze
Oferujemy także usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem czynności związanym z rozpoczęciem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym: 
  • rejestracji (likwidacji) przedsiębiorstw osób fizycznych 
  • procedur rejestracyjnych (likwidacyjnych) spółek kapitałowych  
Ponadto nasza Spółka stale współpracuje z kancelarią prawną specjalizującą się w zagadnieniach prawa gospodarczego, co umożliwia nam kompleksową realizację zleceń o wyższym poziomie złożoności a w konsekwencji zapewnia Klientom oszczędność czasu i wpływa na ograniczenie ich zaangażowania w rozwiązanie danego problemu.
 
III. Doradztwo finansowe
Polecamy naszym Klientom kompleksowe usługi pośrednictwa finansowego w ramach których oferujemy: 
  • rzetelną analizę i ocenę efektywności planowanej inwestycji, 
  • optymalizację struktury finansowania inwestycji, 
  • sporządzenie biznes planu / studium wykonalności projektu wraz z koniecznymi analizami finansowymi, 
  • dobór optymalnej oferty kredytowej, 
  • sporządzenie wniosku kredytowego zgodnego  z wymogami instytucji finansowej