Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D Sp. z o.o.

Księgowość i rozliczenia w sferze ZUS


Informacja
  • spółka zatrudnia przy wykonywaniu usług księgowych osoby posiadające certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
  • w składzie osobowym zarządu zasiada osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów, 
  • spółka zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych stosownie do zapisu art. 76h ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

I. Ewidencje podatkowe
Polecamy nasze usługi w zakresie prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych, w tym: 

1. EWIDENCJI PRZYCHODÓW 
  • stosownie do uregulowań ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930  z późniejszymi zmianami),
2. PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
  • stosownie do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w tym zwłaszcza rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r., Nr 152, poz. 1475 z późniejszymi zmianami) 
 3. EWIDENCJI VAT 
  • stosownie do uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)

II. Księgi rachunkowe
Ponadto oferujemy nasze usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) stosownie do unormowań ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości zapewniając równocześnie sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego.

III. Płace i ZUS
Dodatkowo zapewniamy naszym klientom: 
 
1. Kompleksową obsługą kadrowo-płacową, w tym:  
  • sporządzanie list płac,  
  • sporządzanie informacji dla celów podatkowych 
2. Obsługę sfery rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym: 
  • naliczanie składek ZUS, 
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów ZUS oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną 

Cennik
2016-06-30
     .... cennik w przygotowaniuPrzedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego